Takaful Pendidikan

Memastikan pendidikan anak-anak terjamin

Pelan ini direka khas untuk kanak-kanak berumur semasa kemasukan di antara tiga puluh (30) hari hingga dua belas (12) tahun, di mana ianya memberi perlindungan ke atas kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) ke atas Orang Yang Dilindungi sebelum Sijil Takaful matang.

Mendapat perlindungan dari segi kewangan seperti ini amat membantu bagi meringankan beban dan membantu kanak-kanak untuk meneruskan pembelajaran. Kami percaya bahawa pendidikan itu penting terhadap setiap individu justeru ingin membantu menjaga kelangsungan pembelajaran generasi akan datang.
Keistimewaan Takaful Pendidikan

Tertakluk pada terma dan syarat

Anugerah Kecemerlangan

Takaful memberikan anugerah kecemerlangan pendidikan buat pelajar yang cemerlang.

Kematian atau TPD

Amaun perlindungan diberikan atas kematian atau TPD sebelum tempoh matang.

Pengeluaran Tunai

Pengeluaran tunai dibenarkan bagi baki dengan syarat tempoh sijil melebihi 5 tahun.

Tambah
Nilai

Amaun tambah nilai serendah RM 50 bagi setiap penambahan.